Keurmerk
EN
  • Since 2012
  • Best worldwide quality
  • Earthing.com distibutor in Netherlands and Belgium
  • Only supplier with full warranty
Home Privacy
Earthing Nederland respects the privacy of all users of her site and takes care that all personal information being treated confidentally.

Earthing Nederland houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.


Een online registratie is nodig om producten te kunnen bestellen. 
De informatie die wij nodig hebben zijn uw naam, e-mail adres en adresgegevens. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om producten af te leveren, te factureren en te communiceren over eventuele problemen met uw account en/of bestelling.
Wanneer u zich registreert of een order plaatst, ontvangt u via e-mail een bevestiging. Wanneer wij uw order verzenden, ontvangt u ook een e-mail ter bevestiging. 

Daarnaast zullen wij u alleen e-mailen wanneer er vragen en/of opmerkingen zijn met betrekking tot uw account en/of bestelling. 

Earthing Nederland zal nooit uw persoonlijke gegevens aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCV Shop zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Wij doen onze uiterste best om klachten te voorkomen.
Mocht u toch een klacht hebben, dan zullen wij deze met zorg behandelen.
Earthing Nederland zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen trachten op te lossen. Telefonisch of via e-mail wordt de klant door Earthing Nederland bericht.

Denk er aan, duidelijk weer te geven wat uw klacht is en vergeet niet uw naam, adres en ordernummer te vermelden.

Een klacht over een product van Earthing Nederland kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk http://www.keurmerk.info . De klacht wordt dan zowel naar Earthing Nederland als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.


Earthing Nederland
KvK-nummer: 01064192
BTW-identificatienummer: NL 8075.46.586.B01
Dortherdijk 47, 7211 LR  Eefde
0575 - 492 192
This website uses cookies to measure the number of visitors. We do not store any personal information.
Accept selected cookies