NL
  • Sinds 2012
  • Best verkrijgbare kwaliteit wereldwijd
  • Distributeur van Earthing.com in Nederland en België
  • Enige aanbieder met garantie op de werking
Home Gezond ouder worden

GEZOND EN VITAAL OP ELKE LEEFTIJD 
Gezond zijn en blijven is een veelbesproken onderwerp, want veel mensen hebben op steeds jongere leeftijd kwalen en ziektes. De kans op een vitaal leven tot het levenseinde wordt verkleind of op zijn minst wordt het leven minder aangenaam door deze kwalen en ziektes.

Een van de meest belangrijke oorzaken van versnelde veroudering wordt door de wetenschap benoemd als de cumulatieve schade door vrije radicalen, ook wel oxidatieve stress genoemd. 

VRIJE RADICALEN VEROORZAKEN OP DRIE MANIEREN SCHADE

1. Door schade aan te brengen aan DNA cellen. Bij de reproductie wordt er een kopie van de DNA cel gemaakt die bijvoorbeeld beschadigd is door vrije radicalen. Daardoor ontstaat een nieuwe DNA cel die niet geheel gelijk is aan de oorspronkelijke cel voordat deze beschadigd werd. Als dit vele malen gebeurt, dan krijg je op een gegeven moment een DNA cel, die duidelijk afwijkt van de oorspronkelijke DNA cel. Dit is een van de redenen van veroudering.

2. Door schade aan te brengen aan de mitochondriën, de energie producenten binnen onze cellen.

3. Door proteïnen aan elkaar te binden, waardoor enzymen niet meer goed werken en waardoor de huid rimpels krijgt.
Door te aarden worden de vrije radicalen voorzien in hun behoefte aan vrije elektronen, waardoor ze niet meer gezond weefsel of DNA cellen, mitochondriën of proteïnen aanvallen en beschadigen of dit proces in ieder geval zal vertragen.

Aarden zal aldus een positieve bijdrage leveren aan het vertragen van het verouderingsproces.

Ook hier geldt, hoe meer je aardt, des te beter zal het verouderingsproces door schade aangericht door vrije radicalen worden vertraagd!

Omdat aarden sterk oxidatieve stress en ontstekingen vermindert, zal het immuunsysteem beter kunnen werken. Ook daarom is het te verwachten, dat aarden de levensverwachting verhoogt en de gezondheid verbetert. Aarden lijkt dus een veelbelovende anti-aging strategie te zijn.

Het menselijk lichaam is geëvolueerd in contact met de aarde en heeft dit natuurlijke contact nodig om goed te functioneren en goed te blijven functioneren.

Dr. Perricone schrijft in zijn boek “Forever Young” dat ontstekingen een van de belangrijkste oorzaken van versneld verouderen is. Door het reduceren van chronische ontstekingen zal iemand langzamer verouderen dan iemand met chronische ontstekingen.

Het is bekend, dat chronische ontstekingen meer en meer voorkomen in ons lichaam als we ouder worden. Het is nog niet exact duidelijk waarom dat zo is. Maar we weten wel, dat als we ouder worden we de neiging hebben om een hogere graad van ontstekingen te hebben. Dit is in het algemeen zo, maar hoeft niet altijd zo te zijn.

Ontstekingen gaan hand in hand met een ander degeneratie proces, te weten oxidatieve stress, wat ook wel de productie van vrije radicalen genoemd wordt. We produceren de gehele dag vrije radicalen, onder andere tijdens de stofwisseling, door luchtvervuiling, door gifstoffen in ons lichaam en door straling. Het lichaam is ontworpen om met deze vrije radicalen om te gaan en om deze en ontstekingen in balans te houden.

Maar, als ons lichaam uit balans raakt in de richting van te veel ontstekingen, wat tot chronische ontstekingen leidt, dan raken we de controle over deze vrije radicalen kwijt en worden ze zeer destructief voor ons lichaam.

Wat artsen en wetenschappers beginnen te ontdekken is, dat als we ouder worden, we zeer waarschijnlijk geleidelijk aan in ons lichaam gifstoffen stapelen, waaraan we hebben bloot gestaan gedurende ons leven en die bijna overal in het milieu aanwezig zijn.

De opstapeling van gifstoffen leiden tot het hebben van meer ontstekingen en een hogere productie van  vrije radicalen. Aan de andere kant heeft ons lichaam steeds minder kracht om deze negatieve effecten te bestrijden. Zo bouwt zich dit proces op.
En tegelijkertijd verhogen ook andere zaken, zoals emotionele stress het niveau van ontstekingen en de productie van vrije radicalen.

WAT WE ZELF KUNNEN DOEN
Verminder of elimineer externe gifstoffen, zoals roken, te veel drinken, te veel suiker;
Eet meer verse, biologisch geteelde groenten en fruit met veel antioxidanten;

En aarden, want aarden zorgt voor het neutraliseren van de vrije radicalen èn brengt het stress niveau naar beneden.
En de opname van voedingsstoffen en de afgifte van afvalstoffen verbetert met aarden.  

Uit: Earthing, Je lichaam aarden, blz.124 e.v. het volgende fragment:

‘Een langer en beter leven door te aarden.
De anti-agingsgeneeskunde houdt zich onder andere bezig met het zoeken naar factoren die de toevoer van energie en de circulatie van de levenskracht door het lichaam kunnen herstellen en op peil kunnen houden. Deze zoektocht duurt al zolang de mens bestaat. Dat is niets nieuws.

Ons onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat aarden een sterke invloed heeft op het kwetsbare evenwicht tussen gezondheid en ziekte en ook op het vooruitzicht op een langer en beter leven. Dit vooruitzicht op het tegenhouden van de gevolgen van het ouder worden is beslist een van de meest aantrekkelijke kanten van het aarden.

De heersende theorie over veroudering – de opvatting dat het lichaam wordt aangetast door de oxiderende werking van vrije radicalen – werd in 1956 voor het eerst verkondigd door de arts Denham Harman van de universiteit van Nebraska. Volgens deze theorie is veroudering het resultaat van de steeds verdergaande beschadiging van het lichaam door vrije radicalen. Deze moleculen kunnen het DNA beschadigen, wat mutaties en ziekten tot gevolg heeft. Ze worden gevormd door stofwisselingsprocessen in de mitochondriën, de ‘kracht - centrales’ in de cellen, en kunnen geleidelijk het functioneren van de mitochondriën en de energieproductie in het hele lichaam schade toebrengen. Ze veroorzaken cross-linking van diverse eiwitketens, chemische reacties die de normale werking van enzymen verstoren. Dit veroorzaakt bijvoorbeeld rimpels in de huid. De vorming van vrije radicalen is niet te voorkomen, omdat elke ademhaling en elk hapje dat we eten de energieproductie in de mitochondriën op gang houdt, waar de vrije radicalen het bijproduct van zijn. Vanwege de voortdurende dreiging van de vrije radicalen wordt ons dan ook geadviseerd om voedsel met veel antioxidanten te eten.

Een van de belangrijkste functies van de levende matrix is dat zij het lichaamsweefsel beschermt tegen schade door vrije radicalen. Het is een natuurlijk ingebouwd antioxidant verdedigingssysteem. De matrix gaat door alles heen en bereikt elk hoekje van het lichaam. Als jouw matrix werkt zoals het hoort en als je met de aarde verbonden bent, zal elke vrije radicaal, waar die ook in je lichaam wordt gevormd, worden geneutraliseerd door beweeglijke elektronen uit de aarde. Dit idee alleen al zou iedereen ertoe moeten bewegen om zich zo veel mogelijk met de aarde te verbinden, dag en nacht.

Als je weet dat de levende matrix een geleidend stelsel is dat zich door het hele lichaam uitstrekt en dat aarden dit stelsel verbindt met de aarde en een onuitputtelijke bron van vrije elektronen, dan begrijp je dat aarden uitzonderlijke resultaten kan boeken op het gebied van antioxidanten, bij het tegengaan  van veroudering en bij inflamm-aging, een samenvoeging van inflammation (ontsteking) en aging (veroudering). Vergelijkend onderzoek met dieren zal uiteindelijk uitwijzen of wij deze verregaande veronderstelling kunnen bevestigen of verwerpen.

Onderzoek in Duitsland heeft de matrix beschreven als een inwendig reservoir vol ladingen dat ervoor gemaakt is om het elektrische evenwicht te handhaven en elektronen te leveren wanneer daar behoefte aan is. Door te aarden wordt dit reservoir opgeladen en blijft het gevuld. Bij afwezigheid van contact met de aarde droogt het reservoir op.’

1  Earthing, Inflammation, and Aging
2. Earthing vs good and bad free radicals, and the main course of aging