Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   
Aarden heeft een bloedverdunnend effect. Dit treedt al op na 40 minuten Aarden.
Hier staan foto's uit het boek "Earthing" van patiënten van Dr. Sinatra, over dit effect.
Het zijn foto's van drie patiënten. De foto's links zijn genomen vóór het Aarden en de foto's rechts na 40 minuten Aarden.
Rode bloedcellen, die samenklonterden in een patroon, dat vaak een indicatie kan zijn voor hart- en vaatziekten, lieten na 40 minuten Aarden een beter patroon zien, waarbij de cellen veel minder samenklonterden. Dit is de zien op de foto's aan de rechterkant.
Het lijkt, dat dit resultaat ontstaat, doordat de rode bloedcellen een grotere negatieve lading krijgen door Aarden en daardoor andere rode bloedcellen beter van zich af kunnen houden.
Dit geldt zowel voor buiten lopen op blote voeten als voor het gebruik van de Earthing producten. 

Op blote voeten buiten lopen is heel natuurlijk, Aarden met Earthing producten is heel natuurlijk.
Maar omdat dit een bloedverdunnend effect heeft, kan dit naast het gebruik van bloedverdunners het bloed te dun maken. Daarom wordt patiënten, die bloedverdunners gebruiken, aangeraden om altijd met hun behandelend arts te overleggen en af te stemmen over geaard slapen en werken.
In de praktijk is gebleken, dat veel patiënten hun medicatie voor het bloedverdunnen, uiteraard in overleg met hun behandelend arts, na verloop van tijd kunnen aanpassen.
Ook staan in het boek Earthing diverse testimonials van mensen van wie de kwaliteit van hun leven sterk is verbeterd door te gaan Aarden.

Hieronder volgt een onderzoek uit 2013, waaruit blijkt dat het bloed van de testpersonen die geaard waren minder klontert en beter doorstroomt. Aarden vermindert de viscositeit van het bloed en de ontstekingen, beide uiterst belangrijk ter voorkoming van hart- en vaatziekten.
 

Earthing (Grounding) the Human Body Reduces Blood Viscosity—a Major Factor in Cardiovascular Disease

Chevalier G, Sinatra ST, Oschman JL, Delany RM. Earthing (grounding) the human body reduces blood viscosity—a major factor in cardiovascular disease. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2013; 19(2): 102-110.

This experiment tested the effects of two hours of grounding on red blood cells (RBCs).  Ten healthy subjects—seated in comfortable reclining chairs in a dimly lit, soundproof room—were grounded with conductive patches on their hands and feet, which were wired into stainless steel rods embedded in the earth outside.  Blood samples from the subjects were analyzed under a microscope to determine zeta potential (degree of negative charge on the surface of a red blood cell) and RBC aggregation (clumping) before and after grounding.

For each subject, eighteen total measurements were tracked over the course of the two hour grounding period.  Graphical data of these measurements revealed a significant increase in zeta potential and reduced RBC aggregation—meaning an increase in RBC mobility and storage capacity and a lower likelihood of clumping and clogging.

Results suggest that grounding reduces blood viscosity and inflammation, which are both vital for the prevention of cardiovascular disease.  Conductive contact with the earth keeps the blood flowing efficiently, increasing its ability to deliver fresh oxygen and nutrients throughout the body.


In het boek Earthing, Je lichaam aarden, op bladzijde 227 en verder, vertelt cardioloog Stephen Sinatra over zijn experimenten met aarden, waarbij het bloed van de mensen die gingen aarden duidelijk dunner werd en beter ging stromen.

Aarden: een natuurlijke ‘bloedverdunner’?

"In het najaar van 2008 nodigde ik een groep collega’s uit om bij mij thuis te komen in Connecticut om mee te doen met een bijzonder experiment. We waren met zijn twaalven: specialisten, artsen, verpleegsters, een advocaat, twee kunstenaars, een personal trainer en Clint Ober.
Het experiment bestond uit het afnemen van een druppel bloed voor en na veertig minuten aarden met behulp van elektrodepleisters, waarna het verse bloed onder een donkerveldmicroscoop werd bekeken. Deze microscopen, die door veel artsen worden gebruikt (vooral bij alternatieve geneeswijzen), leiden het licht om door het lenzensysteem, zodat er lichte beelden tegen een donkere achtergrond zijn te zien. Door deze techniek is het mogelijk om de activiteit en de conditie van levende bloedcellen te bekijken, wat bij gebruikelijk bloedonderzoek niet het geval is.
Mijn gasten en ik waren geschokt door de beelden. De beelden na het aarden lieten zien dat iemands bloed in korte tijd enorm verandert wanneer deze persoon in contact met de aarde is geweest. Er waren aanzienlijk minder formaties van rode bloedlichaampjes die geassocieerd worden met klonteren en bloedproppen. Het bloed leek dunner te zijn. (zie de foto's hierboven)
Bij mijn informele thuisexperiment leek het bloed van alle aanwezigen, op een na, vóór het aarden allemaal op een dunnere of dikkere soort ‘ketchup’. De enige uitzondering, degene met het beste bloed van alle aanwezigen, zowel voor als na het aarden, was Clint Ober – iemand die al jaren dag en nacht geaard is!
Door deze uitslag lijkt het erop dat de gezondheid van mensen met hartziekten en dik bloed door ontstekingen (wat  typisch is voor hart- en vaatziekten en diabetes) heel erg gebaat zou kunnen zijn bij regelmatig aarden. Als cardioloog weet ik dat wanneer je het ketchupachtige bloed van hartpatiënten en diabetici zo kunt verdunnen dat het meer op wijn gaat lijken, zoals bij ons eenvoudige experiment, je een enorme risicofactor voor hartaanvallen en beroertes wegneemt.
‘Bloed is dikker dan water’ is een bekende uitdrukking die slaat op het belang van familiebanden. Maar in de medische wereld is dik bloed ongewenst. Aarden kan een natuurlijke manier zijn om te zorgen dat het mooi dun blijft. Cardiologen gebruiken de term viscositeit om de dikte van bloed aan te geven. De viscositeit van bloed, iets wat bij bloedonderzoeken niet wordt bekeken, is een steeds belangrijkere aanwijzing geworden voor het risico op vaatziekten. Hoe dikker je bloed is, hoe langzamer het door je aderen stroomt om zuurstof en voedingsstoffen naar je lichaamscellen te brengen, en hoe groter het risico op de vorming van bloedproppen is.
Coumadine is een veelgebruikt medicijn om het bloed te verdunnen en klonteren te helpen voorkomen.
Opmerking: vanwege de invloed van aarden op de viscositeit van het bloed moeten patiënten die Coumadine gebruiken eerst met hun arts overleggen voordat ze gaan aarden. Hoewel we er geen bewijs voor hebben, bestaat de mogelijkheid dat de combinatie van aarden en Coumadine het bloed te dun maakt. Daarom zouden hartpatiënten die Coumadine gebruiken alleen met medeweten en toestemming van hun arts moeten aarden. Als ze toestemming krijgen om te aarden, zouden ze er heel langzaam mee moeten beginnen, bijvoorbeeld met een wandeling in het park op blote voeten of een paar uur televisiekijken terwijl ze in contact staan met een of ander aardend artikel. Het bloed van de patiënten zou vaker moeten worden onderzocht dan normaal om te kunnen bepalen of de dosering van het medicijn op een veilige manier omlaag kan. De tijdsduur van het aarden kan geleidelijk worden opgevoerd en als dat veilig is, kunnen de patiënten overwegen om geaard te gaan slapen. Ik raad iedere patiënt die Coumadine gebruikt aan om dit voor de veiligheid zo te doen.
 
Nog meer fascinerend bewijs

Het informele experiment bij mij thuis was in 2009 aanleiding om verder te onderzoeken of aarden daadwerkelijk het klonteren van rode bloedlichaampjes kan beïnvloeden zoals we dat op de donkerveldbeelden hadden gezien. Ik was vooral benieuwd of het mogelijk zou zijn om de resultaten te herhalen. Voor dit doel begon ik een onderzoek samen met Gaetan Chevalier, de elektrofysioloog uit Californië die al eerder bij onderzoek naar aarden betrokken was geweest. We zetten een experiment op om niet alleen het klonteren van het bloed te meten, maar ook iets wat de zetapotentiaal wordt genoemd. Je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar dat geldt voor de meeste mensen. De zetapotentiaal heeft te maken met de sterkte van de negatieve lading op het oppervlak van een rood bloedlichaampje.
We kozen tien gezonde personen uit – die geen medicijnen gebruikten – om aan het onderzoek mee te doen. Ze kwamen stuk voor stuk naar een kliniek in Zuid-Californië en zaten gemakkelijk in een luie stoel terwijl ze twee uur aardden. Er werden geaarde elektrodepleisters op hun handen en voeten bevestigd, net zoals bij eerdere onderzoeken. Er werd bloed afgenomen voor en na een periode van twee uur voortdurend aarden.
Toen het bloed was onderzocht, waren we heel verbaasd. We hadden namelijk een kleine verbetering van de zetapotentiaal verwacht van misschien zo’n 30 procent. Maar in plaats daarvan zagen we een verbetering van gemiddeld 270 procent!
Wat betekent dit? Deze uitkomst wijst duidelijk op de ontdekking van een natuurlijke manier om het bloed te verdunnen, een mogelijkheid die niet alleen voor cardiologen zoals ik heel interessant is, maar ook voor iedere andere arts die zich bezighoudt met de relatie tussen de viscositeit van het bloed en ontstekingen.
Volgens de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp ligt het gezonde bereik voor de zetapotentiaal tussen – 9,3millivolt (mV) en –15 mV, met een gemiddelde van –12,5 mV. Bij ons experiment verbeterde twee uur aarden de gemiddelde zetapotentiaal van de tien deelnemers van een nogal laag niveau van –5,28 mV vóór het aarden naar een gezond niveau van –14,26 mV. Ik denk dat bloed met een lage zetapotentiaal drabbiger en dikker is, waardoor het minder krachtig stroomt en er meer risico op klonteren en propvorming bestaat. Daarentegen betekent een hogere zetapotentiaal een hogere negatieve lading van de deeltjes van het bloed, zoals de rode bloedlichaampjes. Dat betekent dat ze elkaar eerder afstoten, waardoor ze meer bewegingsruimte krijgen en het bloed beter stroomt. Bloedvaten zijn net snelwegen. Het verkeer moet soepel en vloeiend doorstromen. Het moet niet stagneren.
Afgezien van de getallen hebben wij de indruk dat aarden het voltage van het bloed blijkbaar snel verandert en normaliseert, waardoor de zetapotentiaal en de viscositeit beter worden. Wij hebben kleine hoeveelheden bloed blootgesteld aan een elektrisch veld en met behulp van een donkerveldmicroscoop gekeken hoeveel de rode bloedlichaampjes bewogen binnen een bepaalde tijd. Dat deden we voor en na twee uur aarden. In het bloed dat we vóór het aarden hadden afgenomen, bewogen de bloedlichaampjes nauwelijks. Na het aarden bewogen ze heel snel. Verder waren er veel meer klonteringen van bloedlichaampjes op de beelden van vóór het aarden dan op de beelden van erna.
Al deze uitkomsten samen duiden op een betere bloedsomloop, bloeddoorstroming en viscositeit: dunner, beweeglijker bloed. Dat wil een cardioloog zien.
Er is weinig onderzoek naar de zetapotentiaal, maar het lijkt mij dat dit de nieuwe maatstaf zou kunnen zijn voor het vaststellen van ontstekingen in het bloed, en tevens een uitstekende graadmeter voor de totale gezondheid van een persoon. Tot voor kort had ik er nog nooit van gehoord.
Cardiologen weten nauwelijks iets af van de bio-elektrische  eigenschappen van bloed. Zij moeten zich deze kennis dus dringend eigen maken door middel van zorgvuldig onderzoek.
We kunnen er op dit moment niet veel meer over vertellen, maar de conclusies zijn bijzonder veelbelovend en verder onderzoek waardig. We zijn bezig met het opzetten van een groter onderzoek om onze voorlopige conclusies te kunnen bevestigen.
Zoals Gaetan Chevalier tegen me zei, als aarden het bloed beïnvloedt zoals we hebben gezien bij dit proefonderzoek, betekent dit dat aarden in wezen het celmetabolisme in het hele lichaam beïnvloedt. Dit ondersteunt onze veronderstelling dat geaarde mensen een andere fysiologie hebben dan niet-geaarde mensen. Als er nog meer onderzoek wordt gedaan, zou het wel eens zo kunnen zijn dat we nieuwe boeken over fysiologie moeten schrijven!
 
Mijn overtuiging
 
Gedurende de tientallen jaren dat ik als arts werkzaam ben, heb ik persoonlijk kunnen zien hoe een geïntegreerde aanpak – een effectieve combinatie van reguliere en alternatieve genees - wijzen – de gezondheid van mijn patiënten drastisch heeft verbeterd. Medicijnen en chirurgie kunnen in acute gevallen levens redden, maar ook supplementen en ontspanningstechnieken kunnen zieke of slecht functionerende harten krachtig ondersteunen. Het is voor mij heel vanzelfsprekend dat ik gebruikmaak van het beste van beide werelden. Ik schrijf al meer dan twintig jaar supplementen voor – zoals CoQ10. Nagenoeg al die tijd hebben mijn collega-cardiologen mij hierop aangesproken. Ze lieten doorschemeren dat je zoiets niet deed als cardioloog. Ik zei dan dat veel van mijn patiënten nog leefden – en dat het heel goed met hen ging – juist omdat ik het wel deed.
Zo sta ik nu ook tegenover aarden, een eenvoudige en veilige remedie die veel dingen waar wij last van hebben op verrassende wijze kan aanpakken. Het is misschien wel het natuurlijkste geneesmiddel dat we een patiënt kunnen voorschrijven: een volmaakt natuurlijke toevoeging aan elke medische behandeling. Ik heb er helemaal geen probleem mee om tegen iemand te zeggen dat hij op blote voeten moet lopen en/of geaard moet slapen. Ik doe het zelf ook. Het is bijna om te lachen als je bedenkt dat wij, terwijl we naar allerlei dure technisch geavanceerde oplossingen zoeken, allemaal gebruik kunnen maken van een niet-technische oplossing die zich vlak bij ons bevindt, op de grond waarop we lopen. Maak er op een of andere manier contact mee en genees jezelf.
Ik ben al jaren geïnteresseerd in elektrogeneeskunde en het toepassen van helende energie. Volgens mij is dit de geneeskunde van de toekomst. Hoe toepasselijk dat onze eigen planeet ons – de planeetbewoners – de meest oorspronkelijke genezende resonantie kan geven. Wat een geschenk!"
 
 
​​
 

        KLANTENSERVICE

 
  
 
7dadc29228bb6e37d70dc4cf879fc75d.png
Wij versturen uw pakket COneutraal
met pakketdienst DPD.
 
 
 
 

         POLICY

 
 
 
 
0V5dQZbEWU218GpAt7U3982593LF727W.jpg

Earthing Nederland laat sinds 2012 bij
iedere bestelling een boom planten via 
Trees for All 


 
 
Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren en het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op. Klik hiervoor meer info over cookies en privacy policy