NL
  • Sinds 2012
  • Best verkrijgbare kwaliteit wereldwijd
  • Distributeur van Earthing.com in Nederland en België
  • Enige aanbieder met garantie op de werking
Home Stress

AARDEN VERMINDERT LICHAMELIJKE EN MENTALE STRESS
Beide vormen van stress veroorzaken een minder goed werkend immuunsysteem en een ontregelde hormoonhuishouding. Stress wordt niet alleen veroorzaakt door werkdruk, financiële problemen, het continu ontvangen van informatie, relationele problemen, maar ook door straling, elektromagnetische velden, ongezonde leefwijze en omstandigheden zoals water- en luchtvervuiling.

LEVEN MET ONNATUURLIJKE ENERGIE 
Overal om ons heen zijn elektromagnetische stralingsvelden, die door de mens zijn gemaakt. In huis of op kantoor zijn bijvoorbeeld in de muur elektrische leidingen verwerkt, stopcontacten en alle (niet-geaarde) apparaten met een stekker in het stopcontact. Deze veroorzaken stralingsvelden die bestaan uit elektrische en magnetische componenten die voortdurend wisselen in de tijd. Deze komen niet overeen met en verstoren het ritme van de elektrische signalen van ons lichaam. 

Inmiddels is bekend dat steeds meer mensen last hebben van de elektromagnetische straling en ze ontwikkelen vage tot ernstige klachten zoals: .
* een gevoel van onrust, gejaagdheid
* een tintelend gevoel in onbedekte delen van het lichaam (hoofd, handen, armen)
* symptomen van een opkomende verkoudheid (niezen, opgezette slijmvliezen van neus/keelholte, keelpijn, oorpijn
* slaapproblemen en moeilijkheden met concentreren

Later kunnen de klachten ernstiger worden:
hoofdpijn, maagpijn, duizeligheid, oververmoeidheid, vreemde pijnklachten, hyperventilatie, allergieën….

Aarden heeft een beschermende werking tegen elektrische velden waardoor de klachten beduidend verminderen of zelfs verdwijnen.

AARDEN VERMINDERT DE INVLOED VAN ONNATUURLIJKE ENERGIE
Als we gaan aarden bij het werken achter de computer en geaard gaan slapen, dan verlagen we hierdoor met meer dan 90% de onnatuurlijke stralingsvelden (ook wel omgevings wisselspanning) op ons lichaam. Daardoor gaat ons stress niveau naar beneden. Het effect is onder andere dat de elektrische spanning van alle lichaamscellen verbetert waardoor voedingsstoffen beter kunnen worden opgenomen en afvalstoffen beter afgevoerd. De elektrische signalen beïnvloeden bijvoorbeeld het zenuwstelsel, de bloedcirculatie, de zuurstofopname, de hormoonbalans, de celstofwisseling, en na een aantal nachten geaard slapen zal het lichaam in alle cellen doorvoed raken en versterkt.

AARDEN HEEFT EEN POSITIEVE INVLOED OP HET ZENUWSTELSEL
Op dit moment zorgt ons lichaam ervoor dat we functioneren, zonder dat we er ons voortdurend van bewust zijn. Ademen, het hart dat klopt, de bloeddruk op peil houden, de voedselvertering; het is de taak van het autonoom zenuwstelsel om deze essentiële lichaamsprocessen met elektrische signalen in goede banen te leiden. 

Het autonome zenuwstelsel heeft twee modi:
Het parasympathische zenuwstelsel dat zorgt voor ontspanning. 
Het sympathische zenuwstelsel dat zorgt voor het in paraatheid brengen van ons lichaam in een stressvolle situatie. 

Met aarden wordt het parasympathische zenuwstelsel geactiveerd. Dit is meetbaar met behulp van de directe vermindering van de huidgeleiding, een maatstaf voor het functioneren van het zenuwstelsel. 

Normaal gesproken is het parasympathische deel dominanter dan het sympathische deel. Zodra we in een stressvolle situatie terechtkomen wordt het sympathische zenuwstelsel geactiveerd en maakt ons lichaam het kortwerkende stresshormoon adrenaline aan, dat ons op slag startklaar maakt om te vechten of te vluchten.

Kort na de adrenalinestoot maakt het lichaam cortisol aan, dit wordt ook wel stresshormoon genoemd omdat het vrijkomt bij elke vorm van stress, zowel fysiek als mentaal. Cortisol wordt aangemaakt in de bijnieren en zorgt voor herstel van het evenwicht in de hormoonbalans. De energie die we snel opbranden onder invloed van de adrenaline, wordt via de cortisol aangevuld. Het hormoon cortisol zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel stijgt waardoor we energie en doorzettingsvermogen krijgen. 

AARDEN ZORGT VOOR DE BALANS IN DE AFGIFTE VAN CORTISOL
Het stress hormoon cortisol houd ons in de overlevingsstand, maar put op den duur de bijnieren uit. Dit veroorzaakt voortdurend een gevoel van spanning in ons lichaam. Alle energie gaat naar de parate situatie van vechten of vluchten; de immuniteit is in deze situatie niet belangrijk genoeg, waardoor het afweersysteem minder goed gaat functioneren. 
Met aarden krijgt het cortisolniveau weer een natuurlijker verloop. Dit is van invloed op het energie niveau, de slaap, en ook het immuunsysteem zal weer beter gaan werken. 

CORTISOLNIEVEAUS VOOR EN NA AARDEN
In een onderzoek naar het effect van aarden op de cortisolniveaus werd het volgende gezien in de grafiek: 
Grafiek A: bij ontspannen mensen volgt de afscheiding van cortisol een voorspelbaar 24-uurs patroon. Het is het laagst rond 24.00uur en het hoogst rond 8.00uur;

Grafiek B: de meting van de cortisol niveaus voordat de proefpersonen gingen aarden. Deze toont een grote variatie van patronen bij de verschillende proefpersonen;

Grafiek C: de meting van de cortisol niveaus laat de veranderde patronen zien van dezelfde proefpersonen na 8 weken aarden; een duidelijke stabilisatie van de afgifte van cortisol. 

Foto